Koolitused

HEV õpilane koolis ja tema õppimise toetamine II

27. septembril k.a. toimub Kuressaares koolitus teemal "HEV õpilane koolis ja tema õppimise toetamine II", lektor Viivi Neare. Ta on Eesti oligofrenopedagoog ja logopeed. Selle nn. jätkukoolituse palusid augustikuus toimunud koolitusel sellest osavõtjad.

Koolitus toimub Kuressaares Tallinna t 10 II korruse saalis kell 9.00-14.15. Osalemistasu ühele osavõtjale 70.- eurot.

Koolituse korraldab Oesel Studium MTÜ. Registreerimine on avatud: e-postil yks@tt.ee ja tel 5224499.

Kohtumiseni koolitusel!
Lugupidamisega,
Maie Meius, Oesel Studiumi tegevjuht

------------------------------------------------------

Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus ning selle arendamine


Toimumise aeg: 17. jaanuar 2020,  9.00-15.00.  
Koht:                     Kuressaare Pargi Lasteaed, Lasteaia t 11, Kuressaare
Osalejad:              koolieelsete lasteasutuste õpetajad
Kestus:                  7 ak/tundi
Läbiviija:               Toivo Niiberg, psühholoog

Sisu:  

Emotsionaalne intelligentsus: lapse hirmud ja nendega tegelemine (kuidas lapse hirme uurida?), huumorimeele arendamine, jonn-ja jonnakus, oskus oma viha maandada-taandada, empaatia, häbi- ja süütunne. (4 akad. tundi)

Sotsiaalne intelligentsus: lapse tunnustus, kiitus ja karistus; kuidas aidata saada lapsel täiskasvanuks? (3 akad. tundi)

Koolituse päevakava: 9.00- 10.30 koolitus
                                       10.30- 10.45 paus
                                        10.45- 12.15 koolitus
                                        12.15- 12.45 lõunapaus
                                        12.45- 15.00 koolitus

Koolituse hind ühele osavõtjale 75  eurot ( kui on vähemalt 20 osavõtjat). Sisaldab  koolituse, tõendi koolituse läbimise kohta, 1 lõuna (supi ja kohviga). Osavõtuks registreerimine avatud, toimub kuni 10.detsembrini või kuni kohti jätkub e-posti aadressil yks@tt.ee tel.5224499

----------------------

 

Kasvatuse sotsiaalsest aspektist teisiti kui tavaliselt


Koolitus toimub reedel, 8. veebruaril 2019 algusega kell 10.00 Kuressaares Pargi t 5

Koolituse läbiviija on Mare Leino (Ph.D), TLÜ sotsiaalpedagoogika dotsent.

Koolituse sisu: Sissejuhatus teemadesse;
                Uued väljakutsed laste ja noortega tegelemisel.
                Kas EMPAATIA on alati kasulik?
                Kas lapsi saab üle KAVALDADA?
                Miks inimesed VALETAVAD ja kuidas sel puhul toimida?
                Arutelu, küsimustele vastamine, probleemsete juhtumite
                reflekteerimine.

Koolituse sihtgrupp: kõikide astmete õpetajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, HEV-koordinaatorid jt tugiteenuste töötajad. Aga ka
lapsevanemad ja noorsootöötajad, algklasside ja koolieelsete
lasteasutuste õpetajad, liikumisõpetajad .

Kestus: 7 ak/tundi

Koolituse osavõtutasu 55 eurot sisaldab koolituse, tõendi, kerge eine ja kohvipausi. Registreerimine osavõtuks avatud ja toimub kuni kohti jätkub või 10. jaanuarini 2019.

----------------------

Mälutreening edasijõudnutele

Aeg: teisipäeviti, alates 12.02.2019, kell 16.00-17.00
Koht: Tallinna 6, Kuressaare, Saare Maakonna Keskraamatukogu/Kultuurikeskus

Maht: korraga 1 tund (kokku 5 tundi e. 5 X 60 minutit)
Sihtrühm: 50+, ühe grupi suurus 12 kuni 15 inimest
Mälutreeningu juhendaja: Anu Vahter, tel. 5215453

Teemad: akrostikud ja akronüümid, sõnade meeldejätmine lugudega, esitähe strateegia ja seosed ning vastavad ülesanded, erinevad kontsentratsiooni- ja sõnalised testid, loogikaülesanded, labürintülesanded.

Tähenduslik meeldejätmine e kodeerimine, mälu ja mälutreeningu psühholoogiast ka natuke. Anu ütleb nii: Ehk võtame kätte ja õpime ära aju ehituse ning mediteerimise osast ja teadlikkusest aju tervises ja äkki midagi jõuame veel. Aga suurema rõhu panen siis erinevatele ülesannetele, ütleb juhendaja Anu.

Maksumus ühele osavõtjale: kokku (5 tundi) 5 eurot.
Osavõtuks registreeruda kuni 01.02.2019 e-postil yks@tt.ee.NB! Sellele treeningule on oodatud need huvilised-edasijõudnud, keseelnevalt võtsid 1. mälutreeningust osa.


----------------------

Teade käsitööhuvilistele õppuritele.

15. novembril kl 12.00-14.00 toimub töötuba, kus tehakse VARDAKOTT. 

16. novembril kell 12.00-14.00 toimub töötuba, kus tehakse HELMEKEE (kudrused).

Mõlema töötoa juhendaja on Marika Merusk, töötoad toimuvad Kuressaare   Noortejaamas (Kuressaare, Pihtla tee 3. Noortejaam asub bussijaamaga samas majas).

Mõlemasse töötuppa on 10 kohta. Palun osavõtuks registreerida e-posti aadressil yks@tt.ee, lisainfo tel. 5224499.

Töötubadesse registreerunutele annan lähema informatsiooni selle kohta, missugused vahendid tuleb endal kaasa võtta. Juhendamine on tasuta.

----------------------

Mälutreeningud

Alustame mälutreeningutega. Mälutreening I on kavandatud neile, kes varem pole treeningutest osa võtnud. Toimub teisipäeviti alates 16. oktoober kell 16.00-17.00, kokku 5 korda, Saare Maakonna Keskraamatukogus.

Treeningu viib läbi Anu Vahter.

Algajate grupis osalejatele antakse teadmisi, kuidas oma aju hoida ja arendada, mälu treenimise tähtsusest, erinevatest meetoditest nagu kohameetod, kalendrimeetod, numbrite ja nägude meeldejätmine jt. Kokku grupis 12 kohta, osalemistasu ühele osavõtjale kokku terve kursuse eest 5 eurot.

Registreerimine toimub e-posti aadressil yks@tt.ee või tel 5224499 kuni kohti on.

----------------------

"Vaikuseminutite" koolituse 2. päev

"Vaikuseminutite" koolituse 2. päev toimub plaanikohaselt 30. augustil kesklinna eralasteaias "Naerusuu" nii nagu maikuus. 

Päevakava on järgmine:

10-11.30 praktika refleksioon

11.30-11.45 paus

11.45-13.15 harjutused enesejuhtimisoskuste toetamiseks, emotsioonide juhtimine

13.15-14.00 lõuna

14.00-16.00 mõtete märkamine, praktika, vastastikune juhendamine, 

kokkuvõte ja refleksioon.

----------------------


Vaikuseminutite baaskoolituse " Laste meelerahu ja tähelepanu saavutamine" 

1. koolituspäev toimub 3. mail 2018 kell 10.00-16.15 Naerusuu eralasteaias Tallinna 12, Kuressaares. Koolituse viib läbi Kaia Köster, TLÜ kasvatusteaduste magister, TÜ psühholoogia doktorant. Koolituse maht on 2 päeva, teine koolituspäev toimub augustikuus. Koolituse pikem kirjeldus veebis aadressil www.vaikuseminutid.ee.

Kahepäevase koolituse osavõtutasu ühele osavõtjale kui grupis min. 20 inimest on 85 eurot ja kui grupis on min. 15 inimest, siis 114 eurot. Sisaldab koolituse, kirjaliku õppematerjali, tunnistuse, 2 lõunapausi.

Osavõtuks registreerimine avatud ja toimub kuni 30. aprill k.a. või kuni kohti jätkub e-posti aadressil yks@tt.ee ja tel. 5224499.

----------------------

Kursus "Digifoto kaamera ja nutitelefoniga"

Kursus "Digifoto kaamera ja nutitelefoniga" kolm esimest koolitust toimuvad 23., 24. ja 26. jaanuaril ja 2. veebruaril. Koolitaja on Tiit Tilk. Koolitus toimub kahes rühmas. Toimumisajad: I rühm 10.00-12.30 ja II rühm 13.00-15.30. Rühmad komplekteeritud.

Koolitus toimub Kuressaares Tallinna t 23 II korrusel. Samas majas kunagises bussijaamas asuvad I korrusel apteek, II korrusel hambaravikabinet, juuksur jm.

----------------------


Pedagoogika ja psühholoogia alused tööks õpetaja abina ( assistendina) koolieelses lasteasutuses

Toimumise aeg: 26.-27. oktoober 2017

Koht: Naerusuu eralasteaed, Tallinna t 12, Kuressaare linn

Osalejad: koolieelsete lasteasutuste õpetajad/assistendid

Kestus: 16 ak/tundi

Läbiviija : Ervin Laanvee, LogoServ OÜ, programmijuht ja koolitaja

Sisu ja teemad. 

I päev: Alusharidus ja selle omandamine koolieelse lasteasutuse ning pere koostööna, lasteasutuste tööd reguleeriv seadusandlus

Laste õpi- ja kasvukeskkonna loomine ja õpetaja abi (assistendi) roll selles Turvalise kasvu- ja õpikeskkonna loomine ja tagamine

II päev Oskus lapsi kuulata ja lastega suhtlemine töökeskkonnas Erivajadustega laste märkamine, toetamine rühmas

Õpetaja-abi (assistendi) isiklik areng ( eneseanalüüs, meeskonnatöö) Suhtlemine ja koostöö lastevanematega

Koolituse ajakava 1.ja 2.päeval

9.00-10.30 Õppetöö 

10.30-10.45 Paus 

10.45-12.15 Õppetöö 

12.15-.12.45 Lõunapaus 

12.45-14.15 Õppetöö 

14.15-14.30 Paus 

14.30-16.00 Õppetöö

Koolituse hind ühele osavõtjale 87 eurot ( kui vähemalt 20 osavõtjat). Sisaldab koolituse, tõendi koolituse läbimise kohta, 2 kohvipausi ja 2 lõunaeinet.

Osavõtuks registreeruda hiljemalt 22. september 2017.a. e-postil yks@tt.ee. Info tel. 5224499.

----------------------

Õppetegevuste eesmärgistamine haridusasutuses ja analüüs

Toimumise aeg: 25. oktoobril 2017, 11.00-16.15

Koht: Naerusuu eralasteaed, Tallinna t 12, Kuressaare linn

Osalejad: koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Kestus: 6 ak/tundi

Läbiviija : Ervin Laanvee, LogoServ OÜ, programmijuht ja koolitaja


Koolitusel käsitletavad küsimused: Kas ja kuidas seatud eesmärgid ümbritseva eluga seotud on? Kas eesmärgil on jõud? Kas seda jõudu võib ka mõõta või arendada (kasvatada)? Kuidas?

Kuidas sõnastada õpetaja kutsealase arengu eesmärke? Kuidas sõnastada lapsele/õpilasele püstitatud eesmärke? Kuidas eesmärke sõnastada, et see oleks konkreetne, saavutatav ja mõõdetav?

Koolituse meetodid: loeng, arutelu, videomaterjali analüüs, praktilised harjutused õpetajale Koolituse sisu ja käsitletavad teemad:


* eesmärgid isiksuse arengu tasandil

* kuidas eesmärki "maa peale tuua" - harjutused eesmärgi vajalikkuse kogemiseks

* eesmärgi analüüsimeetodid

* eesmärkide ja nendest tulenevate tegevuste sõnastamine ja võimalik mõõtmine õpetaja kutsestandardi põhjal

* eesmärgid organisatsiooni tasandil

* lastega tegevuste eesmärgistamine

Koolituse ajakava :

11.00-12.30 Õppetöö

12.30-13.00 Lõunapaus

13.00-14.30 Õppetöö

14.30-14.45 Paus

14.45-16.15 Õppetöö

Koolituse hind ühele osavõtjale 44 eurot (kui vähemalt 20 osavõtjat). Sisaldab koolituse, tõendi koolituse läbimise kohta, kohvipausi ja lõunaeine.

Osavõtuks registreeruda hiljemalt 22. september 2017.a. e-postil yks@tt.ee. Info tel. 5224499. 

-----------

Kursus 3: ID-kaardi kasutamine ja e-teenused

* 9 akadeemilist tundi ehk 3 korda X 2:15

Läbiviija: Tiit Tilk FIE

Koht: arvutiklass Rootsi t 7, Kuressaare

Aeg: 9. oktoober kell 14.15, 10. oktoober kell 14.15, 12.oktoober

Osavõtjate arv: rühmas 6-10 inimest

Hind: 3.- eurot ühele osavõtjale kogu kursus

NB! Kaasa võtta ID-kaart ja PIN-koodid

Teemad:

1. ID-kaardi lugeja ja haldusvahend.2. ID-kaardi koduleht, selle tarkvara paigaldamine arvutisse, tarkvara värskendamine.3. PIN koodid – nõuded ja ohud.4. Sisenemine ehk sisselogimine kodanikuportaali eesti.ee, internetipanka, patsiendiportaali digilugu.ee.5. Riigiportaali eesti.ee teenused kodanikule. 6. Digitaalallkiri, PIN2 allkirjastamiskoodina ja digitaalallkiri dokumendil - DigiDoc3 klient.7. PUK kood probleemide lahendamiseks. Koodide säilitamine ja maskeerimine. 8. E-teenuste kasutamise näited ja praktika osalejate soovil – netikaubandus, praami- ja bussipiletid, elektrimaksed, teleteenused, ajalooarhiiv, e-kool jm.

-----------------

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse praktika

toimub 13. oktoobril algusega kell 10.00 Kuressaares,Tallinna t 10 ( Kuressaare linnavalitsuse II korrusel. Lektor: Tuulikki Laesson. Koolituse hind 125.- eurot (sisaldab koolituse, lõunapausi ja üldkulu), kui vähemalt 12 osavõtjat. Osavõtuks registreerida e-postil yks@tt.ee, telefon 5224499

TUULIKKI LAESSON on spetsialiseerunud ehitus-, planeerimis- ja  keskkonna- ning riigihangete valdkonnale, eelmise riigihangete seaduse üks autoritest, kuulunud uue ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse töörühma, osalenud tuleohutusvaldkonna õigusaktide eelnõude  väljatöötamisel, Äripäeva kirjastuse poolt väljaantavate Ehituse teabevaramu ja Riigihanke teabevaramu autor.

* Koolitus "Rahvapärimuslikud mängud õues"

toimub 21. aprillil 2017 kell 10.00-15.00 Naerusuu eralasteaias Tallinna t 12, Kuressaare linnas. Koolitusele on oodatud algklasside õpetajad, koolieelsete lasteasutuste õpetajad, liikumisõpetajad. Koolitus kestab 6 ak/h, läbiviija Ervin Laanvee, LogoServ programmijuht ja koolitaja. Vaata pikemat kirjeldust siit. Osavõtuks registreerimine avatud, toimub kuni 24. märtsini või kuni kohti jätkub e-posti aadressil yks@tt.ee tel.5224499. Hetkel veel 5 vaba kohta.

* Koolieelsete lasteasutuste õpetajad on oodatud koolitusele "Meisterdamine ja matemaatika", mis toimub 16.02.2017 kell 11.00-16.15 Naerusuu eralasteaias Tallinna t 12. Koolituse viib läbi Piret Laanvee, LogoServi huvikooli õpetaja.

Sisu: Lõimitud õpe lasteaias. Meisterdamistegevuse metoodika lasteaias
rühmategevusena (kuni 20 last rühmas). Meisterdamise praktiline töötuba lasteaia õpetajatele, kus põnev meisterdamistegevus on seotud matemaatiliste oskuste ja mõistete väljakujundamisega.

* Koolitus "Meisterdamine ja loodus" toimub 17.veebruaril k.a. kell
10.00-15.00 Naerusuu eralasteaias, Tallinna t.12.

Ka selle koolituse viib läbi Piret Laanvee, LogoServi huvikooli õpetaja
Sisu: lõimitud õpe lasteaias. Meisterdamistegevuse metoodika lasteaias
rühmategevusena (kuni 20 last rühmas). Meisterdamise praktiline töötuba lasteaia õpetajatele, kus põnev meisterdamistegevus on seotud
valdkonna MINA JA KESKKOND oskuste ja mõistete väljakujundamisega. *
meisterdamistegevus aastaaja teemal (talv, kevad)

Osavõtuks registreeruda hiljemalt 10. veebruar 2017.a. e-postil yks@tt.ee.
Info tel. 5224499.

* Koolieelsete lasteasutuste õpetajad on oodatud koolitusele LAPSE VIHIK: töövihikute asemel, mis toimub 19. jaanuaril 2017 Naerusuu eralasteaias, (Kuressaare, Tallinna 12). Koolituse viib läbi Ervin Laanvee, LogoServ OÜ koolitaja ja programmijuht.


* Koolieelsete lasteasutuste õpetaja-abid ja õpetajad on oodatud koolitusele
ÕPETAJA-ABI PEDAGOOGILINE ROLL LASTEAIAS, mis toimub 20. jaanuaril 2017 Naerusuu eralasteaias (Kuressaare, Tallinna 12). Koolituse viib läbi Ervin Laanvee, LogoServ koolitaja ja programmijuht.

Info ja reg. e-postil yks@tt.ee, tel.5224499. Osavõtuks registreerimine on alanud, koht esimesele 20-le.Registreerimisel palun lisaks osavõtja nimele ka isikukoodi. Tähtaeg: kuni kohti jätkub või 12.jaanuar k.a.


* Mälutreening I toimub ajavahemikul 11.10.-1.11.2016. Loe siit.

 
* Mälutreening II toimub ajavahemikul 8.11.-6.12.2016. Loe siit.

* Koolitus teemal Laste vaimse arengu toetamisest rolli- ja õppemängude abil


Koolitus toimub 16.-17.juunil Naerusuu lasteaias aadressil Tallinna 12, Kuressaare. Koolituse õppejõud on Ülle Kuusik, kes on kõrgelt hinnatud ja oodatud üle Eesti. Palun registreerida e-postil yks@tt.ee hiljemalt 25. maiks 2016.

* Koolitus teemal Andekas laps lasteaias/koolieelses eas


Lektor: Viire Sepp, PhD, TÜ haridusteaduste instituudi andekushariduse
külalislektor, raamatu „Andekusest ja andekatest lastest“ (Atlex, 2010)
autor. Koolitusele on oodatud on nii lasteaedade töötajad kui lapsevanemad.

Käsitletavad teemad:
• Lapse andekusele viitavad karakteristikud väikelapseeas
• Andeka lapse isiksuslikud eripärad, sotsiaalsed ja emotsionaalsed
vajadused
• ATH ja Aspergeri sündroomiga andekad lapsed
Andeka lapse arengu toetamine koolieelses eas/lasteaia

Koolitus toimub 17.mail kl.10.00-14.00 Kuressaares, Pargi 5a maja II
korrusel. Maht 4 ak/tundi. Osavõtutasu 28 eurot (sisaldab kohvipausi), kui 15 osavõtjat.

Osavõtuks registreerida hiljemalt 12.mail tel 5224499 või e-postil yks@tt.ee.