EESMÄRK
MTÜ Oesel Studium eesmärgiks on elukestva õppe edendamine kogu selle mitmekesisuses nii lastele, noortele kui täiskasvanutele erinevate ettevõtmiste kaudu Saare maakonnas ja üle Eesti.


Tegevuspõhimõteteks on lisada kogukonna liikmetele nende vajadustele ja võimetele vastavaid õpivõimalusi kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksustena väärikad eneseteostusevõimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. Tegevustes väärtustatakse ideesid, mis suurendavad teadmisi keskkonnast ja kujundavad säästvat arengut soodustavaid hoiakuid. Tegutsetakse kodanikuühiskonna eetikakoodeksist lähtuvalt.