Õpilasprojektid

Lingvistikakoolitus

12. oktoobril algusega kell 14.00 toimub Saaremaa Ühisgümnaasiumi
auditooriumis lingvistikakoolitus nii õpetajatele kui 9.-12. klasside õpilastele,
keda huvitab osalemine või on muidu keeltest huvitunud. Kui nooremate õpilaste hulgas on huvilisi, on ka nemad oodatud.

See koolitus on ettevalmistus lingvistikaolümpiaadi eelvooruks, mis toimub
17. novembril Kuressaares. Koolituse viib läbi Miina Norvik Tartu
Ülikoolist. Ta räägib üldiselt maailma keelte kohta ja seda, kuidas
ülesandeid lahendada, neid kirja panna, kuidas olümpiaadiks valmistuda
jms.

Osavõtuks palun registreerida e-posti aadressil yks@tt.ee.

- - - - - - - - -

Tartu Ülikooli Teaduskooli 2017/2018. õ.-a. lingvistikaolümpiaadi eelvoor
toimub 10. veebruaril 2018 Saaremaa Ühisgümnaasiumi auditooriumis.
Registreeruda palun 29. jaanuariks k.a. järgmisel meiliaadressil:
yks@tt.ee. Teatada tuleb osalejate nimed, meiliaadressid, klass ja kool.

- - - - - - - - - 

Õpilasteadurite päev toimub 26. aprillil 2016 algusega kell 12:00 Pargi 5a majas Kuressaares. Sel aastal korraldame  lisaks 1-päevase õppeekskursiooni  juunikuu alguses. Traditsiooniline looduslaager jääb sel aastal objektiivsetel põhjustel ära. Õppereisi toimumise kuupäeva teatame õpilasteadurite päeval.

 Palun andke teada hiljemalt 11.04.2016, millised tööd esitatakse konkurssi korraldavale toimkonnale, aadressil maiemeius@hot.ee või yks@tt.ee. Samaks kuupäevaks ootame A4 formaadis uurimistöö kokkuvõtet.

Teadurite päeva ja õppeekskursiooni toetab rahaliselt Saaremaa Omavalitsuste Liit.