Õpilasprojektid

Tartu Ülikooli Teaduskooli 2017/2018. õ.-a. lingvistikaolümpiaadi eelvoor
toimub 10. veebruaril 2018 Saaremaa Ühisgümnaasiumi auditooriumis.
Registreeruda palun 29. jaanuariks k.a. järgmisel meiliaadressil:
yks@tt.ee. Teatada tuleb osalejate nimed, meiliaadressid, klass ja kool.

- - - - - - - - - 

Õpilasteadurite päev toimub 26. aprillil 2016 algusega kell 12:00 Pargi 5a majas Kuressaares. Sel aastal korraldame  lisaks 1-päevase õppeekskursiooni  juunikuu alguses. Traditsiooniline looduslaager jääb sel aastal objektiivsetel põhjustel ära. Õppereisi toimumise kuupäeva teatame õpilasteadurite päeval.

 Palun andke teada hiljemalt 11.04.2016, millised tööd esitatakse konkurssi korraldavale toimkonnale, aadressil maiemeius@hot.ee või yks@tt.ee. Samaks kuupäevaks ootame A4 formaadis uurimistöö kokkuvõtet.

Teadurite päeva ja õppeekskursiooni toetab rahaliselt Saaremaa Omavalitsuste Liit.